Beleid

Om diensten van een hoge kwaliteit te kunnen leveren werkt Desman met een kwaliteitsmanagement- systeem dat voldoet aan de criteria van NEN ISO 9001;2015 en VCA 2017**. Het kwaliteitsmanagementsysteem bevordert de professionaliteit van de organisatie en stelt zeker dat Desman consistent haar klanten een product en dienst verleent die de contractuele behoefte invult. Desman concentreert zich op het “in een keer goed doen” door het voorkomen van afwijkingen in tegen- stelling tot het op ad hoc basis rectificeren van fouten.

Missie

‘Het verlenen van multidisciplinaire technische diensten, rekening houdend met een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving, gebaseerd op wederzijdse loyaliteit tussen onze klanten, medewerkers en partners.’

Vanuit deze gedachte concentreren wij ons op het duurzaam inrichten van de samenleving en erkennen wij dat onze activiteiten hier invloed op kunnen hebben. Dit brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee, die Desman op zich neemt met als basis voor het handelen integriteit, zorgvuldigheid en respect voor alle betrokkenen.

Visie

Het op een kwalitatief goede en efficiënte wijze uitvoeren van enkele of complexe opdrachten, waarbij economisch verantwoorde en duurzame oplossingen geboden worden voor specifieke technische vraagstukken.

Hierbij gebruikmakend van onze brede kennis, ruime ervaring en innovatieve technieken en methodes. Altijd met respect voor budget, termijn, eisenprogramma van de klant en wettelijke randvoorwaarden.

a) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Desman. hanteert sinds 2008 al de uitgangspunten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. People Planet Profit (ook wel: de drie P’s) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen, people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden. De drie P’s zijn door Desman geadopteerd als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

b) Kernwaarden

Desman benadert iedere samenwerking vanuit de volgende kernwaarden:

Betrouwbaarheid, Prestatie, Kennis & ervaring, Passie, Verbinding, Kwaliteit, Duurzaamheid, Actualiteit & innovatie

U kunt er dus op bouwen dat u altijd samenwerkt met een gemotiveerd en kundig team, tegen een gedegen, eerlijk advies en de laagste kosten.

c) Continue verbetering

Wij streven naar continue verbetering van de doelmatigheid en de resultaten van het kwaliteitsmanagement. Tenminste eenmaal per jaar worden de resultaten geëvalueerd en vergeleken met de doelstellingen. Daar waar mogelijk zijn praktisch uitvoerbaar en in overeenstemming met bovenstaande uitgangspunten, doelstellingen meetbaar.

d) Arbeidsomstandigheden (arbo)

Voor de activiteiten:

Het inrichten en faciliteren van platforms van belanghebbende partijen die ten doel hebben eenduidige communicatie over (HSE) onderwerpen te bewerkstelligen.

  • Persoonlijk letsel en verzuim, met een oorzakelijk verband met onze werkzaamheden, wordt voorkomen.
  • Wij streven er naar het ziekteverzuim tot een minimum te beperken, wanneer er sprake is van verzuim is het beleid er op gericht op spoedig mogelijke terugkeer in het arbeidsproces.
  • Materiële schade en schade aan milieu, veroorzaakt door onze werkzaamheden wordt voorkomen.
  • Wet- en  regelgeving dat hierop betrekking heeft wordt gerespecteerd en nageleefd.